Privacy

Privacy

Bij het aanmaken van je account vragen we jou om enkele persoonlijke gegevens door te geven. Hierdoor kan je deelnemen aan onze lessen, online inschrijven en annuleren en krijg je ook info over onze werking en ons lesaanbod.

Je mailadres wordt opgenomen in onze mailinglijst. Het wordt enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en informatiemails over Viapura YOGA.

Op 25 mei 2018 ging de GDPR-wet (of ook Algemene Verordering Gegevensbescherming) van kracht. Hieronder lees je de privacy verklaring van Viapura YOGA. Heb je er nog vragen rond, dan kan je contact opnemen via ellen@viapura.be

Wens je niet meer deel te nemen aan onze lessen en ook niet langer op de hoogte te blijven van onze werking? Stuur een mail naar ellen@viapura.be met de vraag om jouw persoonlijke gegevens te wissen.

PRIVACY VERKLARING YOGA VIAPURA

Geldig vanaf 25/05/2018

Deze Privacyverklaring bied je gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van jouw persoonsgegevens door YOGA VIAPURA, eenmanszaak op naam van Ellen Van Renterghem, Zoerledorp 108, 2260 Westerlo.

Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft deze privacyverklaring als doel jou te informeren over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel, hoe lang we ze bewaren en hoe jij jouw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij jou bijkomende informatie verschaffen wanneer je een aanvraag doet voor een specifieke dienst.

Welke gegevens gebruiken wij & met welk doel?

Als Yogaschool willen we je graag op de hoogte houden van onze activiteiten , workshops, lessenaanbod, wijzigingen in het uurrooster en vakantieperiodes.

Jouw mailadres: wordt gebruikt voor nieuwsbrieven – nieuwe workshops en events – algemene info betreft de werking van de yogaschool – jou te helpen – vragen te beantwoorden.

Jouw telefoonnummer: wordt uitzonderlijk gebruikt wanneer er last minute een wijziging gebeurt in het uurrooster en we je hiervoor asap dienen te verwittigen.

Jouw geboortedatum: wordt gebruikt voor het versturen van een verjaardagmail met een gratis les en wordt gebruikt om het geven van eventuele kortingen voor studenten.

Jouw adres: wordt gebruikt wanneer we een overzicht willen krijgen van de geografische verspreiding van onze leerlingen.

Samengevat gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren. Ze worden verwerkt met als doel het doen slagen van een bruisende yogaschool en een optimale dienstverlening.

Met wie delen wij gegevens?

Wij zullen deze bedrijfs- of persoonsgegevens niet delen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.

Hoe lang houden wij gegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang Yogaschool YOGA VIAPURA bestaat of tot jij de vraag stelt om deze te wissen uit het klantenbestand en niet meer te gebruiken.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan jij deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht op:

  • Inzage: Je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw gegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke gegevens.
  • Rectificatie: Als je meent dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze gegevens worden aangepast. Heb je een eigen online account dan kan je steeds zelf jouw gegevens wijzigen en aanpassen.
  • Wissing: Je kan de wissing van uw gegevens vragen.
  • Beperking: Je kan de beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen.
  • Bezwaar: Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
  • Intrekken van jouw toestemming: Indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw gegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: Voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met Ellen Van Renterghem, ellen@viapura.be , 0489 517 222

Zijn er klachten? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: commission@privacycommission.be.

YOGA VIAPURA
ZOERLEDORP 108 , 2260 WESTERLO
ELLEN VAN RENTERGHEM – YOGA / COACHING / HARTCOHERENTIE

www.viapura.be – ellen@viapura.be – 0489 517 222